Bu sitenin çıkış noktası umut. Bu ülkeye barış gelecekse herkesin ama herkesin emek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Farklı seslere kulak vermenin, paylaşmanın ve konuşmanın vicdanları dirilteceğini umuyoruz. Yaşadıklarımızı paylaştıkça beylik ezberler yerini gerçek insanların yaşadığı gerçek sorunların tartışılmasına bırakacak.

Asker olarak doğulmuyor, bizlere nasıl asker olunduğunu anlatmanızı bekliyoruz.


*Facebook'ta "Askerler Anlatıyor" sayfasına üye olabilirsiniz: Tıklayın

Demir Sopayla Dövülenler

2004-05 senelerinde (daha evvelini ve sonrasını bilemiyorum) Tuzla Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, kampın genel yönetiminden sorumlu olan ve ihtimaldir ki şu an emekliliğini yaşayan Kıdemli Başçavuş C.C.'nin erlere çektirdiği zulmü buraya yazmak uzun zaman alacaktır.

Onun döneminde askerliğini yapan erler uzun dönem veya kısa dönem olarak kategorize edilebilecek şekilde ya geçici sakatlık yaşayacak denli ağır dayak yemiş ya da çok ağır hakarete ve küfre maruz kalmıştır. Uzun dönemlerin çok sert, çıplak şiddete; kısa dönemlerin küfre ve hakarete maruz kaldığını söylememe bilmem gerek var mı?

Kafasında telsiz kırılanlar; demir sopayla dövülerek sakatlananlar; şahsına, annesine çok ağır sövülenler... Gün geçtikçe alenileşen ve erler arasında mizah yoluyla tahammül edilebilir hale getirilmekten başka çıkar yolu olmayan bu şiddetin tanıklarını bulmak zor olmayacaktır. Ancak C.C. üstleri tarafından da hiçbir şekilde resmi soruşturmaya (en azından ilgili yıllarda) maruz kalmamıştır.

Söz konusu kampın "müşteri" profili ise hizmet sektöründe canı çıkana kadar çalıştırılan erler için ayrı bir şikayet faslıdır.

İsimsiz

Zİyaretçİ Sayısı